Successful Job Interview (Top 50 Companies)

Successful Job Interview (Top 50 Companies) - (1 day : 09:00 - 16:00 hrs.)

วันที่อบรมสัมนา :

สถานที่อบรมสัมนา : The Bazaar Hotel Bangkok, 5 Ratchadaphisek Rd., Chompon, Chatuchak Bangkok 10900

วิทยากร : Thongchai Ungcharoenwong (อาจารย์ธงชัย อึ้งเจริญวงค์)

Course Content :

 • Introduction to Effective and Successful Interview Skills
 • Five Steps of Successful Job Interview
 • Understand Yourself
 • Create Your Personal Profile or Resume
 • Know the Position
 • Know the Organization
 • Interview Preparation , and Practice! Practice! Practice!
 • Typical and not so typical Job Interview Questions
 • A Heuristic for Answering Questions using STAR Technique
 • Types of Interview
 • Conversational Interview
 • Behavioral Based Interview
 • Case or situational Interview
 • Case or situational Interview – Exercise
 • Stress situation Interview
 • Summary DO’s and DON’Ts for successful job interview
 • What to do after the interview?
 • Closing and Evaluation
 • Format of the training
  • Presentation
  • Individual and Group Practice
  • Brainstorming and  Workshop
  • Role Play

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและทักษะต่างๆ ในการเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ ในระหว่างการสัมภาษณ์ และหลังการสัมภาษณ์งาน เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะประสพความสำเร็จเพิ่มมากขึ้น
 • สามารถนำไปปรับใช้ในการสัมภาษณ์งานจริงได้อย่างมีความมั่นใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่เพิ่งจะจบการศึกษาใหม่และพนักงานที่มีประสพการณ์มาแล้วและต้องการเปลี่ยนงานใหม่ที่ดีขึ้น
 • สามารถช่วยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์งานในตำแหน่งงานที่สำคัญ ตำแหน่งระดับผู้บริหาร ตำแหน่งระดับผู้บริหารระดับสูง หรือในตำแหน่งที่ต้องการพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อที่จะเป็นผู้นำระดับสูงขององค์กรต่อไปในอนาคตมีโอกาสได้งานในตำแหน่งดังกล่าวมากขึ้น ซึ่งพนักงานเหล่านี้จะช่วยองค์กรให้สามารถเติบโตก้าวหน้าต่อไปและมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีการสมมุติสถานการณ์ที่มีปัญหายุ่งยากและซับซ้อนให้ผู้สัมภาษณ์งานแก้ไขหรือนำเสนอข้อเสนอแนะและเหตุผลของข้อเสนอแนะต่างๆสำหรับการแก้ปัญหาต่างๆข้างต้น

กลุ่มเป้าหมายที่แนะนำให้เข้าร่วมฝึกอบรม

 • นักศึกษาที่เพิ่งจะจบการศึกษา
 • พนักงานที่มีประสพการณ์มาแล้วและต้องการเปลี่ยนงานใหม่ที่ดีขึ้น ตำแหน่งสูงขึ้น
 • นักศึกษาที่เพิ่งจะจบการศึกษาหรือพนักงานที่มีประสพการณ์มาแล้วที่มีศักยภาพและต้องการได้งานในตำแหน่งที่สำคัญหรือเป็นตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสหรือผู้นำระดับสูงขององค์กรชั้นนำ

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดสุทธิ หมายเหตุ
5,000 บาท 350 บาท 150 บาท 5,200 บาท ถ้าไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดสุทธิจะเป็น 5,350 บาท
 • ราคานี้รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อและอาหารว่าง 2 มื้อ
 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง ดังนี้

 • ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที ชัยพฤกษ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 914-7-02781-8
 • ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที ชัยพฤกษ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 015-1-27216-9
 • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขา เดอะคริสตัลพีทีที บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 407-1-59046-4

 

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณา ถ่ายรูปใบ Pay in แล้วส่งอีเมล์ยืนยันเข้ามาที่ info@superior-training.com หรือ thongchai_u@outlook.com พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทของท่าน ชื่อหลักสูตรและวันที่ที่อบรม

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง

3. ถ้าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ขอให้ออกใบหักภาษีโดยลงรายละเอียดดังนี้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1335-59003-33-3 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง และนำส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่ายในวันอบรมสัมนา

 

เงื่อนไขในการลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนสำรองที่นั่งของการอบรมสัมนาแต่ละหลักสูตรได้ที่แบบฟอร์มการลงทะเบียนด้านล่างนี้
 • กรุณาลงทะเบียนและจ่ายเงินเพื่อสำรองที่นั่งอย่างน้อย 15 วันก่อนที่จะเริ่มหลักสูตรการอบรม
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 3-5 คน รับส่วนลดทันที 5%
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 6-10 คน รับส่วนลดทันที 10%
 • ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม มากกว่า 10 คนขึ้นไป รับส่วนลดทันที 15%
 • ถ้ามีการยกเลิกก่อนหลักสูตรอบรมจะเริ่ม น้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ 50%
 • ถ้ามีการยกเลิกก่อนหลักสูตรอบรมจะเริ่ม น้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ 100%

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง

โทรศัพท์ : 081-7519078, 02-9771559

e-mail : info@superior-training.com, thongchai_u@outlook.com

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

เพื่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่งหลักสูตรและวันที่ที่ท่านสนใจเข้าอบรมสัมนา
Visitors: 51,846