Effective Fatigue Management

Effective Fatigue Management (2 day course : 09:00 - 16:00 hrs.)

วิทยากร : Thongchai Ungcharoenwong (อาจารย์ ธงชัย อึ้งเจริญวงค์)

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เรียนรู้สาเหตุของความเหนื่อยล้า

เรียนรู้และสังเกตุอาการของคนที่มีความเหนื่อยล้า

เรียนรู้เกี่ยวกับยาที่มีผลต่อความเหนื่อยล้า

เรียนรู้วิธีการต่างๆในการป้องกันความเหนื่อยล้า

รายละเอียดของการอบรมสัมนา

วันที่ 1

แนะนำตัว และ ความคาดหวังที่ได้จากการสัมนา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับความเหนื่อยล้า

ความเหนื่อยล้าคืออะไร

คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อมีความเหนื่อยล้า

คุณมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อมีความเหนื่อยล้า

ความเหน็ดเหนื่อยทางร่างกายและจิตใจ กับ ความเหนื่อยล้า

ความเหนื่อยล้าและความปลอดภัย

ถามตอบ

ตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดจากความเหนื่อยล้า

สาเหตุและผลกระทบของความเหนื่อยล้า

3 สาเหตุหลักของความเหนื่อยล้า

คนเราต้องการนอนหลับเท่าไร

หนี้การนอน

ผลกระทบทั่วไปของความเหนื่อยล้า (จิตใจ ความสามารถในการทำงาน สุขภาพ)

ถามตอบและการสอบย่อย

อาการบ่งชี้ของความเหนื่อยล้า

อาการและพฤติกรรมทั่วไปของตัวเองเมื่อมีความเหนื่อยล้า

อาการของความเหนื่อยหล้าที่สังเกตุได้จากคนอื่น

ตัวบ่งชี้ที่เกียวกับการสื่อสาร

ถามตอบ

วันที่ 2

การบริหารความเหนื่อยล้าของตัวเอง

การประเมินความเหนื่อยล้าของตัวเอง

เครื่องคำนวณการนอนหลับและความเหนื่อยล้า

จะบริหารความเหนื่อยล้าของคุณเองอย่างไร

การฝึกปฏิบัติ - ทำอย่างไรจะช่วยลดความเหนื่อยล้าได้

การนอนหลับอย่างมีสุขอนามัย

การนอนหลับและอาหาร

คาเฟอีน และ การใช้ยา

ถามตอบและการสอบย่อย

ไม่ควรทำอะไรเมื่อคุณมีความเหนื่อยล้า

งานที่มีความเสี่ยงจากความเหนื่อยล้า

การควบคุมความเหนื่อยล้า

ถามตอบและการสอบย่อย

ตัวอย่างจริงของการบริหารจัดการความเหนื่อยล้าของพนักงานขับรถน้ำมัน

อบรมการบริหารจัดการความเหนื่อยล้าให้กับพขร.

แบบสอบถามความเหนื่อยล้าและความพร้อมของพขร.ก่อนเริ่มงาน

แผนผังการตัดสินใจสำหรับแบบสอบถามความเหนื่อยล้าและความพร้อมของพขร.ก่อนเริ่มงาน

รูปแบบการนอนที่ถูกต้องของ พขร. (Right Sleeping Pattern)

การตรวจติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการความเหนื่อยล้าของพขร.

ปิดการสัมนา

 

รูปแบบการอบรมสัมนา

  1. การบรรยาย(Lecture)
  2. กรณีศึกษา(Case Study)
  3. ปฏิบัติ(Workshop)

 

บุคคลที่ควรจะเข้าอบรมสัมนา

  • ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานที่มีความเสี่ยงจากความเหนื่อยล้าในการทำงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

ถ้าท่านสนใจ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพีเรียร์เทรนนิ่ง

โทรศัพท์ : 081-7519078, 02-9771559

e-mail : info@superior-training.com, thongchai_u@outlook.com

 

Contact Form

Visitors: 51,847